Log in

Terms

Zoznamka.cloud je služba určená pre dospelých, ktorí hľadajú partnerku alebo partnera. Aby sme zabezpečili kvalitu a bezpečnosť našej služby, prosíme vás, aby ste dodržiavali nasledujúce pravidlá:

• Službu môžu využívať iba osoby staršie ako 18 rokov
• Na Zoznamka.cloud môžete mať len jeden používateľský účet
• Buďte zdvorilí a ohľaduplní voči ostatným používateľom. Neurážajte, nevyhrážajte sa, nešikanujte a neobťažujte ich
• Vyvarujte sa vulgárnych a nevhodných slov a výrazov. Takéto správanie je na celej stránke zakázané
• Nezverejňujte osobné údaje ani údaje iných používateľov bez ich súhlasu
• Nezverejňujte obsah, ktorý by mohol poškodiť vaše súkromie alebo súkromie iných používateľov
• Nezverejňujte informácie, ktoré ste získali súkromne od iného používateľa
• Nezverejňujte ani neposielajte správy, ktoré propagujú, podporujú alebo ospravedlňujú násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť alebo strach voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí
• Nezverejňujte ani neposielajte klamlivé a neoverené informácie
• Nezneužívajte službu na spamovanie. Neopakujte rovnaký príspevok viackrát
• Nepoužívajte službu na ponuku alebo dopyt po službách alebo tovaroch. Toto nie je inzertná stránka
• Rešpektujte platné právne predpisy. Nezverejňujte ani neposielajte obsah, ktorý je v rozpore so zákonom

Ak porušíte niektoré z týchto pravidiel, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť váš používateľský účet a/alebo zablokovať vám prístup na Zoznamka.cloud.

Používanie služby je na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezaručuje nepretržitú a bezchybnú dostupnosť služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie služby Zoznamka.cloud používateľmi alebo tretími stranami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť priamo alebo nepriamo v súvislosti s používaním služby Zoznamka.cloud.

Kontakt na prevádzkovateľa stránky: 

image